Sunday, June 12, 2016

Ms là gì ? Tìm hiểu ý nghĩa của từ Ms là gì nhé.

Chắc mọi người thấy lạ lẫm khi chúng ta thường thấy trên thế giới online là từ MS phải không? Chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa từ Ms là gì nhé. Nhưng trước khi xác định được từ MS thì chúng ta sẽ phải hiểu bằng hai phương pháp . Một là về tiếng anh hai là về ngôn ngữ teen tiếng việt. Nào chúng ta cùng tìm hiểu về từ MS là gì ?

Ms là gì?

Ms là từ viết tắt của từ " Mới " theo ngôn ngữ Teen code còn theo tiếng anh Ms có nghĩa là chỉ về quý bà hay quý cô như trong tiếng việt gọi cô Lan , cô Nga thì trong tiếng anh sẽ gọi là Ms.Lan , Ms Nga . Tùy theo ngữ cảnh của những cuộc hội thoại mà xác định được ra từ " Ms" sẽ là tiếng việt hay 'Ms" tiếng anh nhé.
ms là gì ?

Trong tiếng việt không nên sử dụng từ MS

Bạn không nên lạm dụng từ MS vào những cuộc hội thoại bởi nó sẽ làm mất đi giá trị của tiếng việt . Từ Ms nếu nhiều người hiểu nó là từ mới thì cuộc trò chuyện sẽ trở nên thú vị hơn . Nhưng nếu họ không hiểu thì sẽ phải tìm tòi những bài viết như thế này để tìm hiểu xem từ Ms sẽ là từ gì. Nếu bạn đang còn đọc bài viết này thì mình chân thành khuyên các bạn rằng " Đừng làm mất cái giá trị tốt đẹp của ngôn ngữ tiếng việt " . Nó không làm bạn đẹp lên trong mắt người khác trong cuộc trò chuyện mà nó đã chính thức đánh mất đi cái vẻ đẹp của bạn trong cuộc trò chuyện đó. Vì vậy thay vì gõ Ms tại sao bạn không chịu khó gõ từ " Mới" .
Hãy sử dụng tiếng việt thật sự trong sáng.

qc